Sebastian Dusza

Główna „twarz” Anima Piano. Absolwent studiów z zakresu wychowania przedszkolnego oraz oligofrenopedagogiki. Czynny wychowawca grupy przedszkolnej oraz nauczyciel rytmiki. Od 10 lat współpracuje z wieloma placówkami na terenie Zabrza, prowadząc zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci oraz imprezy grupowe tj. bale, festyny rodzinne itp. Dodatkowo autor piosenek oraz twórca  aranżacji na potrzeby nauczycieli (współpracuje m.in. z Krystyną Gowik – autorką wielu utworów i piosenek dla najmłodszych). Od 6 lat prowadzi warsztaty muzyczne dla nauczycieli. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystuje m.in. własne układy taneczno-ruchowe do muzyki rozrywkowej i klasycznej.

ANIMA PIANO – CENTRUM ANIMACJI MUZYCZNEJ

to przestrzeń, w której organizujemy i prowadzimy warsztaty dla nauczycieli przedszkoli z zakresu animacji edukacji muzycznej. W ramach tej działalności oferujemy także możliwość poprowadzenia balu, festynu rodzinnego czy innej imprezy integracyjnej.